В ДАЗД бе открита Национална телефонна линия за децата — 116 111

05.11.2009г.

Национална телефонна линия за деца бе открита официално на 5 ноември от министър-председателя Бойко Борисов и председателя на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Надя Шабани.

Номерът е 116 111, а линията е безплатна за обаждания от домашен, уличен или мобилен телефон за цялата страна и ще работи денонощно без почивен ден.

На телефона децата могат да получат специализирана помощ — кризисна интервенция, консултации, информация и психологическа подкрепа.

С въвеждането на телефона се разширяват възможностите за сигнализиране за деца в риск и се улеснява достъпа до съществуващите услуги за деца и семейства.

Лично премиерът Бойко Борисов тества горещата линия за деца 116 111 и направи връзка с дежурния в МВР.

17 психолози, социални работници и специализирани психолози от фондация „Анимус” ще обслужват телефона. Разговорите са конфиденциални и тайната ще се нарушава, само ако има опасност за живота или физическото и психическо здраве на детето.

Операторите в кол центъра имат пряка връзка с телефон 112, МВР и Бърза медицинска помощ. Генералният комисар на МВР Калин Георгиев, който също присъства на откриването, заяви, че органите на МВР ще реагират максимално бързо на сигналите, които се подават от кол центъра.

Линията работи експериментално от 3 седмици и за този период са регистрирани 3133 обаждания. Проведените консултации са свързани най-вече с емоционални проблеми при децата – 396, търсене на информация - 178, семейни проблеми – 63, училищен тормоз - 53, сексуално насилие - 35, психически тормоз – 28. Националната телефонна линия за деца 116 111 е изградена в изпълнение на Решение на Европейската комисия от 2007 г. за създаване на единен хармонизиран номер за оказване на помощ на деца.

България е 14-тата страна-членка на ЕС, в която вече действа телефонната линия за информиране, консултиране и помощ на деца.