В ДАЗД се проведе работна среща за наркотиците

24.06.2010г.

По повод 26 юни – международния ден за борба с наркотиците, Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Превантивно - информационния център по нарокомании на Столична община и Националния център по наркомании проведоха работна среща на тема „Децата и незаконната употреба на наркотици”.

Целта на събитието беше изграждане на мрежа от контакти между социалните работници от Отделите за закрила на детето и специалисти, които работят по проблематиката. В срещата взеха участие социални работници от всички Отдели за закрила на детето на територията на гр. София, координатори от Областния съвет по наркотични вещества, екипа на Центъра за деца и подрастващи, представители на Столичния превантивно – информационен център, Национален център по наркомании и експерти от АСП и ДАЗД.

Международният ден за борба със злоупотребата на наркотици и наркотрафика се отбелязва от 1988 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. Службата по наркотици и престъпност към ООН /СНПООН/ всяка година избира тема за Международния ден и провежда целогодишна кампания за повишаване на ангажираността на хората по световния проблем с наркотиците. Тази година мотото на кампанията е „Мисли за здраве, не за наркотици”, а нейната цел – информиране на обществеността и по-специално младите хора за вредното въздействие на наркотиците върху човешкото здраве.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.