В ДАЗД се проведе работна среща за наркотиците

24.06.2010г.

По повод 26 юни – международния ден за борба с наркотиците, Държавната агенция за закрила на детето съвместно с Превантивно - информационния център по нарокомании на Столична община и Националния център по наркомании проведоха работна среща на тема „Децата и незаконната употреба на наркотици”.

Целта на събитието беше изграждане на мрежа от контакти между социалните работници от Отделите за закрила на детето и специалисти, които работят по проблематиката. В срещата взеха участие социални работници от всички Отдели за закрила на детето на територията на гр. София, координатори от Областния съвет по наркотични вещества, екипа на Центъра за деца и подрастващи, представители на Столичния превантивно – информационен център, Национален център по наркомании и експерти от АСП и ДАЗД.

Международният ден за борба със злоупотребата на наркотици и наркотрафика се отбелязва от 1988 г. с резолюция на Общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г. Службата по наркотици и престъпност към ООН /СНПООН/ всяка година избира тема за Международния ден и провежда целогодишна кампания за повишаване на ангажираността на хората по световния проблем с наркотиците. Тази година мотото на кампанията е „Мисли за здраве, не за наркотици”, а нейната цел – информиране на обществеността и по-специално младите хора за вредното въздействие на наркотиците върху човешкото здраве.