В Народното събрание се проведе втора Кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на детето‘‘

24.10.2017г.

<p style="text-align: justify;">По инициатива на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта към 44-то Народно събрание и Държавна агенция за закрила на детето днес се проведе кръгла маса на тема „Родителите – конфликтите – агресията и закрилата на детето‘‘, която е продължение на организираната първа такава на 18.07.2017 г.</p>
<p style="text-align: justify;">В Кръглата маса участваха и представители на неправителствения сектор.</p>
<p style="text-align: justify;">В процеса на срещата се дадоха конструктивни предложения за подпомагане на децата, въвличани в родителски конфликти, за справяне с агресията в училище, както се изложиха и провокиращите я причини.</p>
<p style="text-align: justify;">Председателят на Държавна агенция за закрила на детето, г-жа Офелия Кънева представи предприетите действия от страна на Агенцията и изрази своята готовност за активно сътрудничество с неправителствения сектор в работата по случаите на родителски конфликти, както и за набелязване на конкретни мерки за справяне със случаите на тормоз и агресия спрямо деца.</p>
<p style="text-align: justify;">В кръглата маса имаше и детско участие в лицето на Йоана Захариева, председател на Съвета на децата, който е консултативен правителствен орган към ДАЗД, която се противопостави срещу толерирането на агресията сред децата и изложи добрите практики, които децата от Съвета прилагат.</p>
<p style="text-align: justify;">В процеса на срещата единодушно се прие предложението за сформиране на междуведомствена работна група към Комисията по въпросите на деца, младежта и спорта, чийто председател е г-н Славчо Атанасов. Той предложи г-жа Офелия Кънева за председател на работната група. Председателят на ДАЗД определи кратък срок, в който конструктивните изложени днес предложения да се адресират до секретариата на групата, която тя се ангажира да организира.</p>