Генералният секретар на Съвета на Европа направи обръщение по повод международната конфереция на високо равнище за правата на детето

03.04.2016г.

Генералният секретар на Съвета на Европа Турбьорн Ягланд направи обръщение по повод международната конфереция на високо равнище за правата на детето на 5 и 6 април 2016 г. в гр. София, на която ще бъде лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.). В своята реч той очертава основните приоритети на Стратегията, които ще бъдат обсъждани по време на форума.

„Децата винаги се оказват тези, които страдат най-много от кризите, създадени от възрастните. Икономическата криза доведе до още по-голямо социално неравенство, бедност и до повече насилие срещу децата. Макар разрастването на интернет да разшири хоризонта на децата, техният личен живот, физическо и психическо благосъстояние са изложени на риск. Бежанската криза е най-актуалният и ярък пример за това. Само през изминалата година около 300 000 деца пристигнаха в Европа, много от тях без придружители. Всеки трети мигрант или бежанец, пристигащ от Турция в Гърция, е дете. Хиляди деца са изчезнали от началото на кризата, често през първите няколко дни от настаняването им в приемни центрове. Предотвратяването на насилието, злоупотребата, експлатацията и трафика на деца, които бягат от война и преследване, трябва да бъде наш абсолютен приоритет.

Наскоро отправих препоръка към държавите-членки на Съвета на Европа, в която подчертах спешната необходимост от процедури за назначаване на настойници на непридружените деца, пристигащи в Европа; подходящо и сигурно жилищно настаняване; подобрени механизми за определяне на възрастта, за да се осигури максимална защита на момичета и момчета. Децата не бива да бъдат настанявани в центрове за задържане на бежанци, освен при изключителни обстоятелства. Трябва да направим така, че тези деца да се чувстват в безопасност и да имат възможност да се възползват от същите права и достъп до правосъдие, образование и здравни услуги, както нашите синове и дъщери.

Принудителното задържане, вместо предоставяне на социална защита и достъп до правосъдие, представлява постоянно предизвикателство за Европа, а днес това е изключително голям проблем и за децата бежанци, мигранти и търсещи убежище.

Нашата правосъдна система е създадена за възрастните. Действително 99,5% от лишените от свобода в затворите в Европа са възрастни хора, но нека не забравяме останалия половин процент, или 6500 деца, които все още са зад решетките в затвори на континента. Лишаването от свобода причинява дълбоки психически травми на децата и лесно може да съсипе тяхното бъдеще: младите затворници са особено податливи към радикализация и след тяхното освобождаване може да представляват още по-висок риск за обществото.

Нашата позиция е ясна: принудителното задържане на деца следва да се прилага само в краен случай и за възможно най-кратко време; малолетните трябва да бъдат държани отделно от възрастните, за да се предотврати тяхно бъдещо криминализиране; задържаните деца трябва да получават адекватно за тяхната възраст отношение и медицински грижи. Всички деца – задържани или не, имат правото да бъдат изслушани, информирани, справедливо третирани, да имат достъп до адвокат и да получават специална защита, когато са жертви или свидетели.

Предприемането на стъпки за намаляване на броя на децата, лишени от свобода, подобряването на условията в арестите и затворите, когато принудителното задържане не може да бъде избегнато, както и осигуряването на по-добър достъп до правосъдие, са сред приоритетите на Съвета на Европа и неговите страни членки през следващите години.

Осигуряването на равни възможности за всички деца, включително за мигрантите, ромите или ЛГБТИ, е още един стратегически въпрос за нас, наред с борбата срещу всякакъв вид насилие срещу деца и осигуряването на техните права в дигиталния свят.

Как европейските държави могат да подобрят положението на децата в тези области, ще бъде темата на конференцията на високо равнище утре в София, на която ще бъде представена Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021. Децата ще бъдат ключови участници в това събитие и техните идеи и принос ще бъдат неоценими. Горещо приветствам приноса на България като председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа да даде приоритет на правата на децата в Европа и по света.

Ангажиментите на високо равнище и политическите декларации са нещо добро, но постигането на промяна в живота на децата в Европа – без значение кои са те и откъде са – е нещо още по-добро. Надявам се конференцията в София да ни приближи към постигането на тази цел“, се казва в изявлението на генералния секретар на Съвета на Европа.

Продължават да пристигат високопоставените чуждестранни участници в конференцията. В България вече са г-н Беням Дауит Мезмур – председател на Комитета на ООН за правата на детето, и представителите на гръцкото министерство на труда, социалното осигуряване и социалната солидарност.

До края на деня в гр. София ще пристигнат над 15 министри и заместник-министри от европейски държави и много ръководители на високо ниво от ООН, Съвета на Европа, Европейски съюз, както и представители на неправителствени организации.

Форумът е под Патронажа на президента на Република България г-н Росен Плевнелиев, който ще открие събитието. Домакини са г-н Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето и г-жа Габриела Батаини<strong>-</strong>Драгони, заместник генерален секретар на Съвета на Европа. Участие в нея ще вземат министърът на външните работи г-н Даниел Митов, който в момента председателства Комитета на министрите на СЕ, вицепремиерът и министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева, министърът на здравеопазването Петър Москов, омбудсманът  на Република България г-жа Мая Манолова, заместник–министри, експерти, ръководители на неправителствени организации.