Главният секретар на ДАЗД Даринка Янкова представи Координационния механизъм за работа при деца в риск

29.04.2010г.

Главният секретар на Държавната агенция за закрила на детето Даринка Янкова представи Кооординационния механизъм за работа при деца в риск по време на Националната конференция: „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи”.

Г-жа Янкова разясни как се изграждат и работят мултидисциплинарните екипи на местно ниво при случаи на деца в риск или в кризисни ситуации. Тя съобщи, че през май ДАЗД ще проведе обучение на тези екипи, като акцент ще бъде насилието над деца.

Национална конференция „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи” се провежда под патронажа на омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Форумът е част от Националната кампания „Да опазим децата на България”, за провеждането на която се обединиха Национален съюз „Безопасност и охрана”, Синдикатът на българските учители, Министерството на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката и Столична община. Целта на кампанията е да се даде организиран израз на участието на гражданското общество в разрешаването на този обществено значим проблем и да се потърсят пътища за преодоляването му.

Националната конференция „Да опазим децата на България – Насилието сред и върху деца и младежи” цели да се създаде подходящ обществен и институционален климат на нетърпимост към насилието и респект към правата на детето за постигане на европейски стандарти и за прилагане на европейски практики. По време на срещата бяха обсъдени конкретни идеи за справяне с насилието сред и върху деца и младежи, отговорностите на семейството, институциите, неправителствения сектор, медиите и обществото, както и как да се насърчи сътрудничеството и координацията между държавни, общински и граждански структури в борбата с насилието.