Главният секретар на ДАЗД награди победители в ХХХ-ия национален турнир за деца в риск

06.11.2018г.

Главният секретар на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Теодора Иванова награди призьорите в дисциплината „лека атлетика“ на Тридесетия юбилеен национален турнир за деца в риск. На официалната церемония, която се проведе на Комплекс „Спортна София 2000“, своите медали в тази категория получиха 12 момчета и момичета на възраст от 13 до 18 г.

Д-р Иванова поздрави победителите от името на председателя на ДАЗД д-р Елеонора Лилова и им пожела нови успехи и рекорди. „Сигурна съм, че всяко състезание ви кара да вярвате в собствените си възможности, учи ви на отговорност и самостоятелност. Но и ви помага да намерите много нови приятели. Продължавайте своите тренировки, за да ни радвате с постиженията си на национално и международно равнище“, призова главният скеретар на ДАЗД.

Награди бяха връчени в общо шест спортни направления – баскетбол, футбол на малки врати, лека атлетика, тенис на маса, бадминтон и таекуон-до. Участниците и победителите в турнира са възпитаници на домове за деца, лишени от родителска грижа, центрове за настаняване от семеен тип, възпитателни училища-интернати и центрове за временно настаняване на бежанци.

Състезанието, което премина под мотото „Спортът – достъпен за всички деца“, се организира от Българската спортна федерация за деца и младежи в риск.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.