,,Градът на игрите" в Плевен забавлява над 50 деца

28.08.2016г.

Инициатива „Градът на игрите“ по идея на Съвета на децата към ДАЗД събра в събота над 50 деца от гр. Плевен. Чрез игри и интересни занимания Жанин Ал-Шаргаби, представител Съвета на децата на област Плевен, с подкрепата на общината, Регионалния исторически музей и доброволци от БЧК успяха да запознаят децата колко е важно да се води здравословен, активен и безопасен начин на живот, а родителите с правата на детето, една от основните цели на Съвета на децата.

Проведоха се най-разнообразни дейности:

Състезание за оцветяване:
На децата бяха раздадени рисунки на различни храни, като тяхната задача бе да оцветят тези, които са здравословни.

Настолни игри:
Бяха предоставени настолни игри, които предизвикаха логическото и стратегическо мислене на децата.

Малък театър:
Чрез кратки и поучителни постановки децата научиха за важността на здравословния и разумен начин на живот. Представителят на БЧК показа на децата как се оказва първа помощ.

Доброволци от БЧК проведоха и различни раздвижващи игри, към които  се включиха децата, за да не се застояват покрай другите дейности.

Община Плевен снабди ,,Градът на игрите" с 40 кг. плодове и 60 бутилки минерала вода. На всички деца бяха раздадени праскови, банани, ябълки и портокали, както и бутилките с вода по време на игрите, след постановките и като награда за справилите се с оцветяването и настолните игри.

На родителите бяха раздадени брошури на ДАЗД и книжки с текста на конвенцията на ООН за правата на детето. А след като на децата бе обяснено за номера 116111, значки с него бяха раздадени на тези, които успяха да отговорят на няколко кратки и лесни въпроса, обобщаващи наученото през деня. Всички деца се справиха с препитването и се сдобиха с още една награда.

[su_slider source="media: 4086,4087,4088" limit="96" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"]