ДАЗД бе домакин на междуинституционална среща по норвежкия и други случаи, свързани с български деца в чужбина

04.06.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), д-р Елеонора Лилова, бе домакин на координационна среща по зачестили случаи на български граждани, декларирали проблеми със социалните служби в Норвегия и други страни. Повод на събирането бе жалбата от г-жа Цветелина Уланд, която потърси съдействие от българските институции за защита правата на двете й деца, които са норвежки и български граждани. На 25.04.2018 г. децата й са били изведени от семейството от органите за закрила на детето в Кралство Норвегия и са настанени в различни приемни семейства. На срещата се обсъдиха механизми за синхронизирани действия на институциите по тези случаи, както и превантивните мерки, които следва да се предприемат за информирането на българските граждани, отглеждащи децата си в чужбина. Г-жа Уланд присъства на срещата и пое ангажимент да предостави всички документи, свързани със съдебните дела, които води в Норвегия. Органите по закрила на детето ще използват всички правни и дипломатически механизми за защита правата на двете деца. Участие в работната среща взеха заместник-омбудсмана доц. д-р Диана Ковачева, заместник-министъра на външните работи г-н Георги Георгиев,  г-н Димитър Арнаудов, директор на Дирекция „Консулски отношения“, г-жа Мария Спасова, директор на Дирекция „Права на човека“ в Министерство на външните работи,  г-жа Милена Първанова, директор на Дирекция "Международна правна закрила на детето и международни осиновявания", Министерство на правосъдието и експерти от ДАЗД и трите ведомства.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.