ДАЗД влиза на наблюдение в Поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци

26.03.2015г.

Експерти на Държавната агенция за закрила на детето ще посетят Поправителния дом за непълнолетни в гр. Бойчиновци. Работното посещение е по разпореждане на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева и се осъществява със съдействието и разрешението на Министерство на правосъдието.

Посещението е във връзка с тревожни данни за положението на непълнолетните деца, лишени от свобода в дома в Бойчиновци, изнесени в Аналитичен доклад за състоянието на местата за лишаване от свобода от Националния превантивен механизъм към Омбудсмана на Република България и писмо на Български хелзинкски комитет.

Целта е експертите на ДАЗД да се запознаят на място с условията в институцията, с нуждите на децата, които изтърпяват присъди, или са с наложена мярка за неотклонение „Задържане под стража”, гарантирани ли са и как правата им, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето.

Ще бъде проучена социалната и корекционната работа с децата, честотата и начините на осъществяване на контакти с роднини и близки, предприеманите действия за защита от насилие и подготовката за успешна ресоциализация на момчетата.