ДАЗД влиза на проверка в ЦНСТ в гр. Разград и гр. Добрич

04.02.2016г.

ДАЗД ще извърши проверки в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Разград и град Добрич. Те са разпоредени от председателя г-жа Ева Жечева във връзка с постъпването на деца от двете резидентни услуги в болниците в гр. Разград и гр. Добрич.

Ще бъдат проверени изпълнени ли са и в каква степен критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца, организацията на работа на персонала в центровете и как е гарантирана безопасността на децата.

Както стана известно, 13-годишното момче от ЦНСТ гр. Разград, погълнало метални предмети, е в болница в гр. Варна, като към момента не се налага оперативно лечение. Децата от ЦНСТ – гр. Добрич, които са с бронхопневмония, са под непрекъснато лекарско наблюдение.