ДАЗД влиза на проверка в ЦНСТ в гр. Разград и гр. Добрич

04.02.2016г.

ДАЗД ще извърши проверки в Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в град Разград и град Добрич. Те са разпоредени от председателя г-жа Ева Жечева във връзка с постъпването на деца от двете резидентни услуги в болниците в гр. Разград и гр. Добрич.

Ще бъдат проверени изпълнени ли са и в каква степен критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца, организацията на работа на персонала в центровете и как е гарантирана безопасността на децата.

Както стана известно, 13-годишното момче от ЦНСТ гр. Разград, погълнало метални предмети, е в болница в гр. Варна, като към момента не се налага оперативно лечение. Децата от ЦНСТ – гр. Добрич, които са с бронхопневмония, са под непрекъснато лекарско наблюдение.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.