Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД връчи наградите „Аз гарантирам щастливо детство“

22.11.2018г.

„На 21-ви ноември – Въведение Богородично и Ден на християнското семейство и младеж, Държавната агенция за закрила на детето постави началото на една благородна и хуманна инициатива – за първи път връчи отличителния знак „Аз гарантирам щастливо детство. Да направиш дори и само едно дете щастливо, е висша ценност – християнска и общочовешка. Да видиш как греят детските очи от щастие е най-голямата лична удовлетвореност, а за тези, за които това е и професионално призвание – издига престижа и авторитета на съответната институция. Всяко дете има право на щастливо детство, а ние възрастните – родители, учители, общински и държавни институции, сме длъжни да направим всичко, което е по силите ни, за да му го осигурим. Идеята за връчването на подобно отличие дойде от практиката ни – отчитането на дейността на лицензираните от ДАЗД доставчици на социални услуги за деца, извършените проверки по изпълнението им, многобройните консултации, споделяне на опит и добри практики. Те ни дадоха основание да считаме, че все повече хора, специалисти, професионалисти, ни съдействат в нашата кауза – повишаване на благосъстоянието на децата в България.“. С тези думи, председателят на Държавната агенция за закрила на детето  - д-р Елеонора Лилова приветства гостите на официалната церемония по връчването на отличителния знак на ДАЗД „Аз гарантирам щастливо детство“.

Тържественото награждаване се състоя в „Триъгълна кула“ на древната ни столица Сердика. Водеща на събитието бе актрисата Елена Петрова. Сред официалните гости бяха: социалният министър Бисер Петков, Зорница Русинова – зам.-министър на труда и социалната политика, Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката, Джейн Муита – представител на ЮНЕСКО за България, Силвия Георгиева – Национално сдружение на общините в РБ, Албена Атанасова – зам.-кмет на СО, Нина Чанева – общински съветник – СОС, д-р Ваня Кастрева – началник на Регионално управление на образованието – София - град, Георги Богданов – изпълнителен директор на Национална мрежа за децата и др. Амбицията на ДАЗД е събитието да се провежда ежегодно като признание за развиването и утвърждаването на правата на децата и осигуряването на условия за пълноценното им развитие. Отличителният знак се връчва за постижения в следните три категории: Устойчиво развитие, Успешна промяна, Значима иновация.

Кандидати за отличието са общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални услуги за деца от цялата страна. Всички кандидатури са разгледани и оценени от седемчленна комисия в състав: председателят на Държавната агенция за закрила на детето –  д-р Елеонора Лилова, членове на Консултативния съвет към Агенцията, Национален съвет за закрила на детето, членове на Съвета на децата, представители на академичните среди, Националното сдружение на общините в България, Агенцията за социално подпомагане, публични личности. Столична община получи първа награда в категория „Устойчиво развитие“, подкатегория „Общини“. Наградата бе връчена от зам.-министъра на труда и социалната политика - Зорница Русинова на зам.-кмета на Столична община по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“– г-жа Албена Атанасова. Втора награда отиде при община Велико Търново, а трета – община Свищов. В подкатегория „Услуги“, първа награда бе връчена от д-р Лилова на Фондация „Сийдър“, втора награда бе присъдена на Фондация „Нашите деца“ – София, а трета награда – Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце“ – гр. Перник. Първа награда в категория „Значима иновация“ връчи социалният министър Бисер Петков на Фондация „Асист“, втора награда е за Сдружение „Аутизъм днес“, а трета – Фондация „Карин дом“. Категория „Успешна промяна“: Първа награда – Сдружение с нестопанска цел „Еквилибриум“, връчена от г-жа Деница Сачева. Втора награда получи община Елин Пелин, а трета – Фондация „Надежда за малките“ – София. С почетния знак на ДАЗД бяха отличени: Фирма „Есетере България“ – гр. Добрич за особени дарителски заслуги и община Челопеч – за изключителната социална политика в областта на правата на децата.