ДАЗД ВЪВЕЖДА ПРОГРАМА НА СЗО ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ

17.11.2020г.

По инициатива на Държавната агенция за закрила на детето за първи път в България се въвежда общопризнатата програма на Световната здравна организация за обучение на родители на деца със затруднения в развитието. Пилотното тестване на програмата ще се  реализира под ръководството на ДАЗД в партньорство с представителството на УНИЦЕФ за България, сдружение „Аутизъм днес“ и други заинтересовани професионални организации у нас. 

В последните години в световен мащаб нарастна броя на децата с разстройства от аутистичния спектър. Това налага и търсенето на нови подходи, които да гарантират правото на невидимите деца на достоен и качествен живот в общността, на равен достъп до здравни, образователни и социални услуги, както и на възможност за пълноценната реализация на децата и реална подкрепа на семействата им.

„Много родители, разбирайки, че детето им е със затруднение в развитието,  обвиняват себе си или се затварят сами с проблема си. Това не бива да се допуска повече. Родителите трябва да преодоляват трудностите, пред които са изправени, но и да споделят  своите притеснения и желания. Затова ни трябва програмата на Световната здравна организация, за да се почувстват родителите подкрепени, уверени и сигурни, че не са сами. С тази програма те ще разберат, че детето им има възможности за развитие и има специалисти, които са готови да помогнат и на детето, и на близките му.“, сподели председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, откривайки пилотната среща.

В първата работна среща за представяне на програмата се включиха – д-р Джейн Муита представител на УНИЦЕФ за България, д-р Михаил Околийски от офиса на СЗО в България, Дан Чийсхолм регионален съветник по психично здраве към Регионалния офис на СЗО, д-р Раул Бермехо от централата на УНИЦЕФ, д-р Анди Ших от Autism Speaks, представители на ДАЗД, Детската психиатрична клиника към Александровска болница, Регионалният център за подкрепа на приобщаващото образование София-град, Националният център по обществено здраве и анализи, Университета в Торонто, Софийският университет и др.

Програмата на СЗО подкрепя родителите на деца със забавяне или затруднения в развитието от 2 до 9 годшна възраст и може да се предоставя от родители, учители, медицински специалисти, социални работници, доброволци, и др. Така семействата ще могат да се обучат как да реагират в различни ситуации, как да успокояват детето, как да го ангажират в ежедневни дейности и игри, и как то да стане по-самостоятелно в ежедневието.

Проектът на работа с детето и родителите включва комбинация от 9 групови сесии, 3 индивидуални посещения у дома и подходящи индивидуални упражнения. А посланието на създателите на програмата е, че децата се учат най-добре от занимания, представени им по забавен и позитивен начин.

Въпреки, че за децата със затруднения в развитието през последните години се говори много, все още твърде малко е направено по отношение на грижата и подкрепата, от която те и техните семейства имат нужда. За да се постигне това са необходими общите усилия на всички отговорни държавни институции, неправителствения сектор и цялото общество. Внедряването на програмата за родители на СЗО е шанс за постигане на видими резултати с децата със затруднения в развитието и дълго чакана подкрепа за техните семейства у нас.