ДАЗД е официален партньор на кампанията „Нямаш 18? Алкохолът може да почака“

08.09.2016г.

<div class="single_news">

„Благодаря за поканата да се включим в кампанията „Нямаш 18? Алкохолът може да почака“. Радвам се, че заедно с Перно Рикар и „Лигата на отговорните“ говорим на един език, мислим в една посока и тя е в името на децата“ това сподели Офелия Кънева, председател на ДАЗД при откриването на кампанията в CLUB 365.

„Перно Рикар България” и няколко емблематични заведения в София създадоха „Лигата на отговорните” в опит да ограничат продажбата на алкохол на непълнолетни.

Една от основните сфери на дейност в социалната отговорност на компанията е насърчаването на отговорната консумация на алкохол. Ограничаването на употребата му от непълнолетни е един от глобалните ангажименти, които групата е поела, но постигането на тази цел е възможно само в партньорство с всички заинтересовани страни (държавни институции, неправителствени организации, бизнеса). Пет емблематични за нощния живот на София заведения припознаха каузата като своя - Bedroom, Carrusel, Culture Beat, Club 365, Once upon a time… Biblioteka.

„Твърдо вярваме, че в бъдеще Лигата ще се разраства с нови социално-отговорни заведения в цялата страна и ще придобива все по-голяма обществена популярност, сила и значимост“, споделя Мирослава Симова, управител на „Перно Рикар България”.

Първата инициатива в рамките на „Лигата на отговорните – заведенията професионалисти” е кампанията „Нямаш 18? Алкохолът ще почака”. Тя е насочена към широката общественост и има основна функция да насочи вниманието на посетителите на нощни заведения към проблема, поставяйки акцент върху наличните средства за справяне с него.

Държавна агенция за закрила на детето е официален партньор на кампанията<strong>,</strong> а Националната телефонна линия за децата (НТЛД) 116111 е отворена за подаване на сигнали за нередности, свързани с неправомерната продажба на алкохол на непълнолетни.

С едно обаждане на номер 116111 всеки може да информира компетентните органи за наличието на нарушение на общоприетите правила, както и да подаде сигнал за всяко събитие, застрашаващо здравето и живота на най-малките. Повече информация за телефонната линия може да откриете на www.116111.bg.

Известни и утвърдени плакатисти от PLAKAT KOMBINAT също с готовност и желание

обединиха усилията си с тези на бизнеса, като поеха инициативата да пресъздадат визуалната идентичност на кампанията. За всяко заведение от „Лигата на отговорните” е изработена специална визия: плакат-уникат, представящ идентичността на заведението и посланието на кампанията.

[su_slider source="media: 4615,4616,4617,4618,4619,4620,4621,4622,4623,4624,4625,4626"]

</div>