ДАЗД започва поредна проверка на случай с деца, въвлечени в тежък родителски конфликт

21.06.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще извърши поредна проверка на работата на дирекция „Социално подпомагане“ на територията на София-град, по случай с две деца, въвлечени в тежък и продължителен родителски конфликт. За такива действия от страна на компетентните държавни институции настоява майката на децата в писмо до вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери Симеонов. Става въпрос за конкретен случай с разведени родители, които водят битка за попечителските права в съда. Делото приключва в полза на бащата, с което майката не може да се примири, защото смята, че те там децата са в опасност и не са предприети необходимите мерки за закрила по отношение на тях.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.