ДАЗД започва проверка в ЦНСТ в кв. "Княжево" заради случай на изчезнало дете

06.08.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева разпореди проверка на действията на доставчика на услугата „Център за настаняване от семеен тип” в кв. „Княжево”, гр. София, във връзка с изчезнало дете на 1,6 г.

Инспекторите на ДАЗД ще проверят как е прилагана предприетата спрямо момиченцето мярка за закрила, както и дали управителят на социалната услуга е предприел всички необходими действия и мерки за гарантиране безопасността на настанените в центъра деца, регламентирани в Конвенцията на ООН за правата на детето и в Закона за закрила на детето.