ДАЗД започна консултации по новата национална стратегия за детето

26.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова стартира серия от срещи във връзка с разработването на нова Национална стратегия за детето. До момента са проведени предварителни консултации с представители на академичните среди, на неправителствени организации, експерти в различни области, както и на всички органи по закрила на детето в България.

В работна група, съставена от членове на Националния съвет за закрила на детето,  беше  постигнато съгласие по основните принципи в процеса на планиране. Въз основа на това беше създаден рамков документ, който набелязва основните стъпки в създаването на документа.

Консултационният процес със заинтересованите страни /детски и младежки организации, родители и родителски организации, професионалисти, законодателна и съдебна власт, граждански и други организации, работещи с деца, местна власт, научни и изследователски общности, медии/ заема важно място в планирания график.

След финализиране на работата по документа той ще бъде предложен за одобрение на Министерския съвет, а след това и на Народното събрание, съобразно изискванията на Закона за закрила на детето.