ДАЗД започна проверка в Университетската национална кардиологична болница

14.10.2010г.

Експерти от Държавната агенция за закрила на детето започнаха проверка в детското отделение на Университетската национална кардиологична болница в град София. Повод за проверката е сигнал на Сибила Коритарева - майка на двегодишно дете, пациент на лечебното заведение, до БТВ, който телевизията придостави на ДАЗД.

В сигнала си младата жена разказва, че в една от стаите са настанени много деца. "Две от тях спят на едно легло, другите са на шест легла. По цял ден не излизат от там. Най-малкото е на шест-седем месеца. Най-покъртителното е, че закопчават бодитата им с лейкопласт, защото явно капсите са развалени. Децата изглеждат плашещо”, твърди Коритарева.

Друг проблем според нея е липсата на достатъчно инхалатори. „За 23 деца има едва пет. Предполагам не достигат пари, защото има един инхалатор, който е пукнат и се прехвърля от стая в стая от майките, за да инхалират децата си през шест, през четири, през колкото часа трябва”.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.