ДАЗД и БНР ще си сътрудничат за популяризиране на правата на децата

01.08.2018г.

Реализирането на съвместни инициативи за децата обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и генералният директор на Българското национално радио г-н Александър Велев.  

В момента по Програма „Хоризонт“ и по Програма „Христо Ботев“ се излъчва аудиоклип, който информира слушателите за ангажимента им да сигнализират за дете в риск и начините, по които могат да го направят – на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД, на Отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане и на Министерството на вътрешните работи. „Благодаря Ви за възможността чрез Българското национално радио да повишим обществената чувствителност към правата на децата! По този начин Вие подкрепяте каузата ни за осигуряване на по-добра закрила и подкрепа за всяко дете“, заяви д-р Лилова.  

По време на срещата беше постигнато съгласие на електронната страница на ДАЗД да бъдат публикувани тематични статии, приказки и детско творчество, които се съхраняват в богатия фонд на Българското национално радио.  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.