Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД и БНР ще си сътрудничат за популяризиране на правата на децата

01.08.2018г.

Реализирането на съвместни инициативи за децата обсъдиха председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова и генералният директор на Българското национално радио г-н Александър Велев.  

В момента по Програма „Хоризонт“ и по Програма „Христо Ботев“ се излъчва аудиоклип, който информира слушателите за ангажимента им да сигнализират за дете в риск и начините, по които могат да го направят – на Националната телефонна линия за деца 116 111 на ДАЗД, на Отделите „Закрила на детето“ към Агенцията за социално подпомагане и на Министерството на вътрешните работи. „Благодаря Ви за възможността чрез Българското национално радио да повишим обществената чувствителност към правата на децата! По този начин Вие подкрепяте каузата ни за осигуряване на по-добра закрила и подкрепа за всяко дете“, заяви д-р Лилова.  

По време на срещата беше постигнато съгласие на електронната страница на ДАЗД да бъдат публикувани тематични статии, приказки и детско творчество, които се съхраняват в богатия фонд на Българското национално радио.