ДАЗД и Българската педиатрична организация ще си сътрудничат в сферата на ранното детско развитие

29.03.2016г.

<div class="single_news">

Председателят на Държавна агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева и председателят на Българската педиатрична асоциация проф. д-р Владимир Пилософ подписаха меморандум за сътрудничество.

ДАЗД и БПА ще обединят усилията си за утвърждаване на най-висок стандарт на грижи за опазване на здравето и насърчаване на пълноценното развитие на децата и гарантиране на техните права. Акцент в съвместната им дейност ще бъдат децата от 0 до 3 години и децата с увреждания или хронични заболявания, настанени в социални услуги. Сред педиатричната общност в страната ще бъдат популяризирани съвременните научни постижения и разбирания, свързани с грижата за детското здраве и развитие в най-ранна възраст. Ще се реализира застъпничество за здравни политики, стандарти и програми, ориентирани към превенция, промоция на здравето, насърчаване на развитието и благосъстоянието на децата в най-ранна възраст, за изпълнение на холистични политики и за разработване на междусекторна стратегия за ранно детско развитие.

Чрез партньорството между двете организации ще бъдат обучени медицински специалисти за работа с деца, както и екипите на социалните услуги от резидентен тип за деца с увреждания<strong>.</strong>

[su_slider source="media: 4897"]

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/memorandum_bpa.pdf&quot; download="all" viewer="google"]

</div>