ДАЗД И МОН се договориха за общо методическо указание

14.10.2016г.

Председателят на ДАЗД Офелия Кънева и г-жа Меглена Кунева, зам-министър председател и министър на образованието и науката постигнаха съгласие за създаване на регламент за съчетаване на мерките, които МОН предприема по отношение на деца със специални образователни потребности и мерките, които се предприемат от социалните служби. Това стана вчера по време на среща в сградата на Министерство на образованието и науката.

Г-жа Кънева изрази благодарност за популяризирането на НТЛД 116 111 в ученическите книжки и изрази желанието си в бъдеще той да бъде отпечатан на учебниците и учебните помагала. Освен това тя изрази признателността си от промените в Закона за предучилищното и училищното образование, чрез които вече е възможно деца да бъдат премествани от едно училище в друго по всяко време, а не както досега – само в началото на учебния срок, тъй като при някои кризисни интервенции се налага деца да бъдат местени в различни специални услуги по всяко време на годината и тези деца трябва да имат достъп до образование.

Освен това г-жа Кънева разясни как ДАЗД смята да надгради работата на създадените с новия закон форми на ученическо самоуправление чрез разработена специална процедура за избор на членове на Съвет на децата и популяризирането на Българския модел за детско участие в национален и международен план.

Министър Кунева от своя страна пое ангажимент по време на събития на министерство на образованието също да популяризира механизма за детско участие и да насърчи децата активно да кандидатстват за Съвета на децата, защото само по този начин те биха могли да участват в правенето на политика за децата.

На срещата бяха обсъдени предстоящата активна работа между ДАЗД и висшите учебни заведения, както и възможностите за съвместни указания и дейности за работа по случаи на насилие над деца.

Детското правосъдие също бе тема на обсъждане в контекста на проекта на нов закон, регулиращ мерки и действия за деца в конфликт със закона.