Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД и НМД организират семинар за журналисти на тема „Правата на децата и медиите”

24.06.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Националната мрежа за децата /НМД/ организират работен семинар за медиите на тема „Правата на децата и медиите”, които ще се проведе на 25 юни 2010 в Гранд Хотел София от 10.00 ч до 15.00 ч.

Целта на семинара е журналистите да бъдат запознати с основните принципи, които следва да се спазват при отразяване на случаи с деца в медиите. Ще бъдат обсъдени и примери от българската и европейската медийна практика, свързани с правата на децата.

Участие в семинара ще вземат Цветан Цветанов – ресорен вицепремиер по въпросите на децата, Таня Радочай – официален представител на УНИЦЕФ за България, Калин Каменов, зам.естник-председател на ДАЗД, Георги Богданов - изпълнителен директор на НМД, Михаил Стефанов - директор „Връзки с обществеността”, НМД.

Гост лектор ще е Джъстин Джоунс, журналист и продуцент (BBC, Channel 4, Discovery, ITV1), изпълнителен директор на Small World Productions, който работи по темата за права на децата и медиите на глобално ниво.