ДАЗД и НМД организират семинар за журналисти на тема „Правата на децата и медиите”

24.06.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и Националната мрежа за децата /НМД/ организират работен семинар за медиите на тема „Правата на децата и медиите”, които ще се проведе на 25 юни 2010 в Гранд Хотел София от 10.00 ч до 15.00 ч.

Целта на семинара е журналистите да бъдат запознати с основните принципи, които следва да се спазват при отразяване на случаи с деца в медиите. Ще бъдат обсъдени и примери от българската и европейската медийна практика, свързани с правата на децата.

Участие в семинара ще вземат Цветан Цветанов – ресорен вицепремиер по въпросите на децата, Таня Радочай – официален представител на УНИЦЕФ за България, Калин Каменов, зам.естник-председател на ДАЗД, Георги Богданов - изпълнителен директор на НМД, Михаил Стефанов - директор „Връзки с обществеността”, НМД.

Гост лектор ще е Джъстин Джоунс, журналист и продуцент (BBC, Channel 4, Discovery, ITV1), изпълнителен директор на Small World Productions, който работи по темата за права на децата и медиите на глобално ниво.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.