ДАЗД и НХГ „Цанко Лавренов“ обявяват национален конкурс за плакат на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“

24.10.2018г.

Държавната агенция за закрила на детето и Националната художествена гимназия (НХГ) „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив, организират национален конкурс за плакат на тема „Сигурността на децата в реална и виртуална среда“.

В конкурса могат да участват ученици (до 18 г.) от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ от училищата по изкуствата. Изключително важен е погледът на младите хора и тяхното творческо виждане за това как средата, в който живеят и растат, да бъде сигурна и да гарантира спазването на правата им.

Целите на конкурса са: да се покаже оригиналност на мислене, креативност, цветова култура и индивидуалност; да се демонстрират възможности при работа със специализирани програми за графика и дизайн, както и рисуване на ръка, както и да се изразят възможностите за намиране на плакатни решения в различни теми: социални, културни, спортни и други.

Творбите трябва да бъдат изпратени по електронен път на e-mail: nhg_lavrenov_plovdiv.abv.bg до 09 ноември 2018 г.

Всеки плакат, участващ в конкурса, трябва да отговаря на следните изисквания:

   • Формат TIF; 200 dpi
   • Формат 60 х 84 см; CMYK
   • Формат JPG; 72 dpi (за разглеждане)

Предложенията трябва да бъдат придружени от следната информация:

   • Училище, град
   • Трите имена на автора
   • Дата и година на раждането му
   • Заглавие на плаката
   • Преподавател, специалност
   • Адрес за кореспонденция
   • Електронен адрес и телефон

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на НХГ „Цанко Лавренов“.

Представянето на творбите и награждаването на победителите ще се проведе на 20 ноември – Международен ден на детето.

Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс. Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда.

След края на изложбата плакатите остават във фонд „Плакат“ на НХГ „Цанко Лавренов“, гр. Пловдив.

Адрес за кореспонденция:

4000 Пловдив

ул. „Янко Сакъзов“ №2А

НХГ „Цанко Лавренов“

За допълнителна информация и контакт:

тел. 032 960 067

електронен адрес:  nhg_lavrenov_plovdiv@abv.bg

 

Лица за контакт:

Борис Богданов – преподавател, специалност „Рекламна графика“ - тел. 0888281926

Костадин Отонов – преподавател, специалност „Рекламна графика“- тел. 0889836344

Петър Чучулигов – преподавател, специалност „Рекламна графика“- тел. 0888290155