Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД и УНИЦЕФ ще продължат активното си сътрудничество

18.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с д-р Джейн Муита, представител на Детския фонд на ООН за България.

Двате обсъдиха партньорството между ДАЗД и УНИЦЕФ в създаването и прилагането на политики, за да се гарантират по най-добрия начин правата на децата. Договорени бяха съвместни дейности при създаването на новия стратегически документ за детето, превенцията на насилието и актуализирането на Националната информационна система на Агенцията.

Д-р Муита подчерта, че ДАЗД е много важен партньор за УНИЦЕФ. Според нейните наблюдения, в България се правят много неща за децата, но на места няма добра координация. Д-р Лилова заяви, че се работи в тази посока и с общи усилия ще бъдат реализирани заложените мерки. „Щастието и успехът на децата ни трябва да са водещи във всички наши действия“, допълни председателят на ДАЗД.