ДАЗД и УНИЦЕФ ще продължат активното си сътрудничество

18.07.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) д-р Елеонора Лилова проведе работна среща с д-р Джейн Муита, представител на Детския фонд на ООН за България.

Двате обсъдиха партньорството между ДАЗД и УНИЦЕФ в създаването и прилагането на политики, за да се гарантират по най-добрия начин правата на децата. Договорени бяха съвместни дейности при създаването на новия стратегически документ за детето, превенцията на насилието и актуализирането на Националната информационна система на Агенцията.

Д-р Муита подчерта, че ДАЗД е много важен партньор за УНИЦЕФ. Според нейните наблюдения, в България се правят много неща за децата, но на места няма добра координация. Д-р Лилова заяви, че се работи в тази посока и с общи усилия ще бъдат реализирани заложените мерки. „Щастието и успехът на децата ни трябва да са водещи във всички наши действия“, допълни председателят на ДАЗД.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.