ДАЗД и УНИЦЕФ ще си сътрудничат в подготовката и прилагането на ефективни политики за децата и развитието на системата за закрила на

22.10.2015г.

Държавната агенция за закрила на детето и УНИЦЕФ ще задълбочат сътрудничество си в подготовката и прилагането на ефективни политики за децата и развитието на системата за закрила на децата в България. Това стана ясно на среща на председателя на ДАЗД Ева Жечева с представителя на УНИЦЕФ в България, Мария Хесус Конде. Двете бяха единодушни, че партньорството между ДАЗД и УНИЦЕФ е изградено на ефективност, доверие и каузата за децата.

По време на срещата председателят на ДАЗД запозна Мария Хесус Конде с основните приоритети в работата на агенцията и промяната в отношението към децата, постигната в 15-те години от създаването й. Ние работим за повишаване на качеството на живота на децата и промяна във факторите, които влияят върху него. Усилията ни са насочени към мотивиране на всички органи за създаването на стратегически рамки за ранно детско развитие, ефективна семейна политика, превенция и ранна интервенция. Чрез контролната си дейност агенцията се стреми да гарантира достъп до качествени социални услуги на всички деца и семействата им, каза г-жа Жечева. Тя съобщи, че в момента се изготвя оценка на децата с увреждания, изведени от институции и настанени в новите резидентни услуги, която ще бъде съпоставена с направените им през 2010 и 2012 г оценки, за да се установи промяната в децата и да се идентифицират необходимите мерки за подкрепа на развитието и интегрирането им в обществото. За агенцията е изключително важно да гарантираме социално включване за тези деца, усилията ни са насочени към гарантиране на достъп до образование и здравеопазване на рисковите групи, каза г-жа Жечева.

Тя покани УНИЦЕФ да подкрепи усилията на правителството за присъединяването на страната ни към 3-ти факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето относно процедурата за подаване на жалби, който защитава правото на децата да търсят правна закрила за възстановяване на нарушените си права.

Можете да разчитате на нашата подкрепа във всички области, свързани с децата, както за независима оценка на реализацията на всички политики за децата, така и в подготовката за предстоящото през юни 2016 г. в Комитета по правата на детето в Женева представяне на Консолидирания доклад за изпълнение на ангажиментите на РБългария по Конвенцията на ООН за правата на децата за периода 2008 - 2012 г.ДАЗД трябва да е лидер във формирането на политики за децата, за УНИЦЕФ е важно агенцията да присъства във всички институции, когато се говори за права на деца, заяви представителят на Детския фонд на ООН в България.

В разговора бяха обсъдени процесът на деинституционализация на децата в България, развитието на детското участие и детското правосъдие, както и мерките, които страната ни прилага за гарантиране правата на децата бежанци, търсещи закрила.

Предизвикателствата пред нас са огромни, трябва да променим манталитета на хората, да приемаме децата като носители на права, изразиха общо становище председателят на ДАЗД и представителят на УНИЦЕФ за България.

Г-жа Жечева покани Мария Хесус Конде на заседанието на Националния съвет за закрила на детето на 3 ноември, на което ще се обсъжда напредъка на страната ни в осъществяването на реформата за детско правосъдие.

Орхидея в цвета на УНИЦЕФ подари г-жа Жечева на г-жа Конде.