ДАЗД набира квалифицирани специалисти по кризисна интервенция

08.09.2016г.

Приоритет в работата на Държавната агенция за закрила на детето е да взаимодейства с професионалисти, хора, които са максимално подготвени в дейността, която извършват. Подготвени за работа с деца в кризисни ситуации, готови да реагират незабавно при необходимост, готови за диалог с други професионалисти и поставящи като най-важна задача, най-добро за детето.

Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която се характеризира с пострадали или загинали лица, или пък с тежки травми - например акт на насилие, терористични актове, животозастрашаващи природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при които има висок обществен интерес и публичност.

Обекти на кризисната интервенция са пострадали деца и техните близки, очевидци, персоналът, участващ в спасителни действия, колеги и други. Кризисната интервенция се осъществява от специално обучени специалисти – <strong>психолози, терапевти, психиатри</strong>, с подкрепата на предварително сформирани мултидисциплинарни екипи на местно ниво с участието на социален работник от отдел „Закрила на детето”, полицейски служител, служител в общинска администрация, дежурен лекар, дежурен съдия, прокурор, представител на училища – директор или класен ръководител на пострадало дете, и социална услуга за кризисно настаняване.

Екипите се създават в изпълнение на Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция между ресорните министерства и агенции, в качеството им на органи за закрила на детето.

В тази връзка ДАЗД актуализира списъка с квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да са на разположение за сформиране на екипи при нужда. Установи се, че от няколко области на България са необходими нови специалисти, които да допълнят списъка.

За това и Държавната агенция за закрила на детето набира квалифицирани специалисти за следните райони на Република България: <strong><em>Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Разград, Смолян, Софийска област, Стара Загора, Хасково и Шумен</em></strong>.

<strong>Кандидатите за групата за кризисна интервенция е необходимо да отговарят на следните условия:</strong>

Да притежават професионална квалификация по психология, психотерапия или психиатрия;

Да притежават образователна степен – минимум бакалавър;

Да притежават сертификат за преминато специализирано обучение или курс за кризисна интервенция;

Да имат опит при прилагане на кризисна интервенция, който могат да удостоверят;

Да имат възможност и мотивация да участват при необходимост в групата за кризисна интервенция, насочена предимно към деца, семейства и професионалисти, работещи с деца.

<strong>Срок за заявка за участие и приложена автобиография – 15.09.2016 г.</strong>

Условията за ангажиране и заплащане ще се договарят при провеждане на интервю с допуснатите кандидата в ДАЗД, което ще е между 26.09 и 30.09.2016 г.

<strong>Лица за контакт:</strong>

Верослава Иванова, телефон 02/933-90-39

Светла Филева, телефон 02/933-90-35

За заявки пишете на <a href="mailto:sacp@sacp.government.bg&quot; target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>sacp@sacp.government.bg</strong></a>