ДАЗД обявява Национален конкурс „Плакат“ за училищата по изкуства, училищата с паралелки „Изобразително изкуство“ от системата на МОН и школите по изкуствата

02.04.2019г.

 

Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерството на образованието и науката, организират Национален конкурс „Плакат“ за училищата по изкуства, училищата с паралелки „Изобразително изкуство“ от системата на Министерство на образованието и науката, както и за школите по изкуствата (2019 г.).

Kонкурсът за плакат е насочен към учениците от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуствата, паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“, към училищата от системата на МОН, както и за школите по изкуствата. Тематиката е свързана с правата на децата. Конкурсът е под мотото „Щастливи заедно“.

Целта на конкурса е да стимулира творческия потенциал и изява на учениците по теми, свързани с правата на децата, които включват и правото да бъдат както потребители, така и създатели на изкуство и култура; да ги насърчи да демонстрират креативност и индивидуалност; да възпитава в тях уважение към семейните ценности; да ги накара да обърнат по-сериозно внимание към опасностите, които крие заобикалящата ги реална и дигитална среда.

Темата на конкурса, както бе споменато по-горе, е „Щастливи заедно“.

Подтемите са:

1. Здравословен начин на живот за моето добро здраве;

2. Моето виждане за образование за бъдещето;

3. Аз и моето семейство;

4. Сигурност във виртуална и реална среда;

5. Играя, спортувам и се забавлявам.

Повече информация за Националния конкурс ще намерите в прикаченото Приложение, както и на E-mail адрес: irina.daneva@sacp.government.bg

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.