ДАЗД обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата

09.02.2016г.

Държавната агенция за закрила на детето обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата от областите<strong> Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, </strong><strong>Разград, </strong><strong>Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, София област, Шумен, Ямбол и на деца от уязвими групи. </strong>Промяната в състава се налага поради навършване на 18 години или изтичане на 2-годишния мандат на част от членовете на Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, който работи в изпълнение на основни принципи на Конвенцията за правата на детето и Закона за закрила на детето. В него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г., за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. До момента негови членове са били над 100 момичета и момчета от цялата страна.

Като предсавители на гласа на младите хора на местно и национално ниво, членовете на Съвета на децата организират различни инициативи за популяризиране на правата на децата и детското участие, изразяват становища по проекти на нормативни документи. През миналата година те реализираха 2 много успешни кампании - „Безопасно и здравословно лято“ и „Децата имат права“, по време на която запознаха над 3000 деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Конвенцията за правата на детето.

За членове на Съвета могат да кандидатстват деца на възраст до<strong> 17 години, </strong>които притежават креативност; организаторски умения, да мотивират и обединяват връсниците си за определени каузи или събития; да могат да изразяват и защитават общото мнение.

За целта е необходимо в срок до <strong>31</strong><strong>.0</strong><strong>3.201</strong><strong>6 г. </strong>всеки кандидат да изпрати автобиография и мотивационно писмо на e-mail: <a href="mailto:petya.dimitrova@sacp.government.bg">petya.dimitrova@sacp.governm…;  или <a href="mailto:tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg">tsvetelina.tsvetanova@…;.

Новите членове на Съвета на децата ще бъдат избрани от комисия, назначена от председателя на ДАЗД, в която ще има представители на ДАЗД, на неправителствени организации, работещи с и за деца, и на Съвета на децата. Представителят на всяка област ще бъде определен между кандидатите за съответния регион.

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/procedura_za_izbor_na_no…; download="all" viewer="microsoft"]