ДАЗД организира кръгла маса на тема "Правата на детето и медиите — сигурност и неприкосновеност на личното пространство"

07.12.2009г.

Утре, 08.12.2009 г., в Държавната агенция за закрила на детето ще се състои кръгла маса на тема "Правата на детето и медиите — сигурност и неприкосновеност на личното пространство". Събитието се организира в партньорство с Националната мрежа на децата и Обществения съвет за безопасен интернет.

Участниците ще анализират подхода на традиционните електронни медии и т.нар. "нови медии" /интернет и мобилните комуникации/ за гарантиране на принципа за "най-добрия интерес на детето".

Форумът ще бъде открит от Огнян Стоичков, председател на парламентараната комисия по образованието, науката и въпросите на децата младежта и спорта, г-жа Таня Радочай — представител на УНИЦЕФ за България, и председателя на ДАЗД г-жа Надя Шабани.

Сред участниците са членове на Съвета на децата към ДАЗД, изтъкнати медийни експерти и журналисти от Комисията по етика в електронните медии, членовете на Обществения съвет за безопасен интернет.

Дискусията ще се фокусира върху неприкосновеността на личното пространство в две основни измерения: когато децата се превръщат в „жертви” на злоупотреба с личното им пространство, но и при неправомерно от тяхна страна нахлуване в личния живот на други хора, когато самите те нарушават основни права.

Ще бъдат обсъдени принципите за корегулация на медиите, медийна грамотност, както и предложенията на неправителствени организации /Център за безопасен интернет/ за криминализиране на актовете на онлайн- насилие и онлайн-тормоз върху личността.

Целта на кръглата маса е да се направи преглед на дейността на държавните институции, неправителствените организация, медиите и бизнеса по темата и да генерира предложения за сътрудничество и съвместни проекти.

Форумът ще се състои в зала 5 на МТСП от 9 до 17 часа.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.