ДАЗД организира обучение на журналисти за отразяване на децата в медиите – нормативни изисквания и етични стандарти

15.11.2018г.

На 15-ти ноември във Факултета по журналистика и масови комуникации – СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе обучение на журналисти и представители на медиите, относно отразяването на децата в медиите – основни принципи и практики. Надя Обретенова – продуцент Новини и водеща в БНТ и Симона Велева – юрист, провеждат обучението на журналистите, а събитието бе открито от Радиона Никова – директор на Дирекция политики за права на детето, стратегическо развитие и координация.

Г-жа Никова апелира към представителите на медиите при отразяването на теми, в които са засегнати деца,  винаги да се ръководят от най-добрия интерес на детето.

Двудневното обучение за журналисти /15-ти – 16-ти ноември/ е организирано от ДАЗД в сътрудничество с УНИЦЕФ и Асоциацията на европейските журналисти – България. По време на обучението  журналистите получиха Пътеводител за етично отразяване – Децата и медиите.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.