ДАЗД ОРГАНИЗИРА ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА ДИРЕКТОРИ И ЕКСПЕРТИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

10.09.2020г.

„Като председател на Държавната агенция за закрила на детето, бих искала да споделя, че е от съществено значение да осигурим 4 неща: правото на достъп до образование за всяко дете; качествено и приобщаващо образование; да гарантираме  благосъстоянието на всяко дете – неговото физическо, психическо, емоционално здраве и не на последно място да осигурим за децата безопасна среда.

Вярвам, че с този семинар всеки един от нас ще си тръгне по-уверен, обогатен и сигурен в решенията, които предстои да взема в необичайната учебна 2020/2021 г. С  позитивност и познания заедно ще постигаме повече за децата.“

С тези думи председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова откри двудневния обучителен семинар за директори  и експерти на образователни институции, посветен на моделите за обучение от разстояние в електронна среда в българската образователна система и организацията на работа в условията на епидемиологична обстановка.

Форумът се провежда в периода 10-11 септември 2020 г. в Интер Експо Център, гр. София в партньорство с Пловдивския университет „П. Хилендарски“, РУО – София-град, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България.

Целта на провеждането му е да се подпомогнат ръководителите на образователни институции в България, като се запознаят с необходими организационни модели и мерки за работа в условията на пандемичната обстановка, стъпките за работа в кризисна ситуация, с модели за развитие на силните страни на децата, подкрепа за работа по определени казуси с деца и семейства, сигурно управление на данните и дигитални умения в смесено/хибридно обучение.

Официалното откриване на събитието бе подкрепено от министъра на труда и социалната политика  г-жа Деница Сачева, зам.-министъра на образованието и науката инж. Таня Михайлова, директора на Националния инспекторат по образование д-р Анелия Андреева и други.

В първия ден от форума основните, представени теми бяха развитието на  силните страни на децата, дигиталните умения и онлайн комуникацията процеси в облака, стъпките за действие на директора в кризисни ситуации и подпомагането на педагогическите специалисти от директора при реализацията на обучението от разстояние.

Във втория ден програмата на обучението е фокусирана върху организацията на новата учебна 2020/2021 година в условията на епидемиологична обстановка, за което специално участие във форума ще вземат кметът на София г-жа Йорданка Фандъкова, министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев и доц. Ангел Кунчев – главен държавен здравен инспектор на Р България.