ДАЗД осъжда вандалските прояви срещу Центъра за деца с аутизъм в гр. Плевен

10.09.2018г.

„Държавната агенция за закрила на детето остро се противопоставя на посегателствата върху новоизграждащия се Център за деца с аутизъм в гр. Плевен. Обезпокоени сме от вандалските прояви срещу една социална услуга, която ще бъде допринесе за подобряване на живота на десетки деца и техните семейства“, заяви заместник-председателят на ДАЗД Валери Йорданов по време на пресконференция, организирана от Сдружение „Аутизъм днес“ по повод инцидентите. Той допълни, че Агенцията е готова да подкрепи или инициира законодателни промени, които да инкриминират престъпните посегателства върху сградния фонд и имуществото на социални услуги за деца.

 

Родители на деца с аутизъм и неправителствени организации поискаха специализиран статут на местата, в които се полагат грижи за момчета и момичета със специфични потребности, обявиха се срещу ненавистта към различията и призоваха за повече толерантност, за да се гарантира спокойната работа на служителите и пълноценната грижа за децата.

Центърът за деца с аутизъм в гр. Плевен ще бъде най-големият за Северна България. Сградата е дарена от общината, а за нейното пълно реновиране и пригодяване са използвани средства от дарителски кампании. В него обучени специалисти ще работят с 30 деца и техните семейства.

 

В пресконференцията участваха представители на Националната мрежа за децата, Националната пациентска организация и Фондация "Стъпка за невидимите деца". Каузата подкрепиха и актьорите Елена Петрова и Силвия Лучева, както и писателят Калин Терзийски.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.