ДАЗД ОТБЕЛЯЗВА 1 ЮНИ С НАЧАЛО НА ИНИЦИАТИВАТА „НАЙ-ГОЛЯМОТО ДЕТСКО „БЛАГОДАРЯ“

28.05.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето подготви подарък за децата – празничен концерт-спектакъл.
Този път Агенцията избра темата: „Най-голямото детско “благодаря“.
На празника ще стартира набирането на кратки видеа, в които деца благодарят на своето семейство, на приятели, на близки и на всички важни за тях хора.
Целта е да се съберат колкото се може повече на брой видеа, с които да се кандидатства за рекорд на Гинес.
ДАЗД Ви кани заедно да се веселим и да се включите в инициативата. Нека покажем, че децата умеят да уважават хората до себе си.
Заедно можем да живеем в още по-добър свят!

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.