ДАЗД ПАРТНИРА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

29.07.2021г.

Държавната агенция за закрила на детето е партньор в провеждането на научно-практическа конференция с международно участие на тема „30 години Конвенция за правата на детето в България и идеите на Корчак за утвърждаване правата на децата“. Събитието се организира от Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Полския институт в София и Фондация „Приятели на Корчак“.

В първия ден на конференцията председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова, ще представи предизвикателствата в политиките за децата в първата у нас ,,Бяла книга за детето”.

„Участието на децата е основен принцип на Конвенцията на ООН за правата на детето. Целта е да се повиши разбирането, че те не са просто обекти, а фактори в собственото си човешко развитие. Съвсем естествено при създаването на „Бялата книга“ едно от първите неща, които екипът на ДАЗД направи е да се допита именно до членовете на Съвета на децата, които са представителите на детския глас в България. Едно от посланията, което те отправят в книгата е ясно:„Най-голямото предизвикателство пред децата на България е да бъдат чути!“., споделя д-р Лилова.

В конференцията мнението на децата и младежите у нас за участието им във вземането на решения, свързани с образованието, ще представи и Диян Калайджиев, който е председател на Съвета на децата към председателя на ДАЗД.

Форумът ще се проведе от 29 до 30 октомври 2021 г., в Нова конферентна зала в Ректората на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”.

В дневния ред са включени темите: културата по правата на детето като необходим елемент от професионалната компетентност на учителите на XX век, делото на Януш Корчак, социално-образователните неравенства от перспективата на правата на детето, училището и правата на децата в приказки, гражданството в интеграцията на отношенията от перспективата на правата на децата и гражданската свобода, правото на детето на почивка и свободно време по примера на училищата в Бърно, реализиране на правата на децата в социални услуги за деца от резидентен тип в България, оценени по модела ,,Качество за права”, деинституционализацията или правото на детето да живее в семейство, правата на децата в интерната през погледа на Януш Корчак, правото на детето на качествено здравеопазване, перспективи и проблеми пред съвременното дете и правото на децата на личностно и кариерно ориентиране и консултиране.

Лектори на конференцията са г-н Марек Михалак – президент на Международната асоциация на Януш Корчак, проф. Йоана Лукасик, д-р Катарзина Ягиелска и проф. Норбърт Пикула от Педагогическия университет в Краков, доц. д-р Иржи Прокоп от Карлов университет, проф. дпн Вяра Гюрова, проф. Росица Симеонова и доц. Божидара Кривирадева от СУ ,,Св. Климент Охридски”, г-жа Дашенка Кралева от Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ, г-н Бисер Спиров от Фондация ,,Лумос“, проф. Биянка Торньова от Медицинския университет в Пловдив, доц. Галена Иванова от ПУ ,,Паисий Хилендарски” и доц. Валентина Шарланова.

⇒ Предварителна програма