ДАЗД подкрепя благотворителната инициатива "Българската Коледа"

25.12.2014г.

За дванадесета поредна година Администрацията на Президента на Република България, Българската национална телевизия и Нова телевизия реализират благотворителната инициатива „Българската Коледа“. Държавната агенция за закрила на детето подкрепя тази кампания, защото чрез нея се гарантира правото на всяко дете да се ползва от най-високия стандарт на здравни услуги и лечение, както е заложено в чл. 24 на Конвенцията на ООН за правата на детето.

През 2015 г. „Българската Коледа” е посветена на децата с най-често срещащите се вродени заболявания – сърдечни, дихателни, метаболитни, ендокринологични, на нервната и отделителна система.

Всяка година в страната ни се раждат около 3 500 момчета и момичета с различни вродени заболявания, някои от които застрашаващи живота при липса на навременна диагностика. Ранното откриване и лечение на тези заболявания са от съществено значение за подобряване на качеството на живот на страдащите от тях деца.

През изминалата година благотворителната инициатива „Българската Коледа“ успя да набере дарения в размер на 2 177 004 лв., за да подпомогне деца с увредено зрение и увреден слух. Подпомогнати са 524 деца за осъществяване на лечение, рехабилитация и поддръжка на кохлеарна имплантна система.

Кампанията оказва подкрепа и на университетските и областните болници в страната, които имат изградени компетенции и ясна стратегия за подобряване на ранната диагностика и активното съвременно лечение, чрез подобряване на оборудването и разширяване на компетентността на специалистите, работещи в тях. Закупена е медицинска апаратура за 30 лечебни заведения от цялата страна на обща стойност 1 221 177 лв. за ранна диагностика и лечение на зрителни и слухови увреждания.

 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.