ДАЗД ПОДКРЕПЯ ПРИЗИВА НА КОМИТЕТА НА ООН ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

10.04.2020г.

Държавната агенция за закрила на детето изпрати писмо до всички министри в България, както и до Националния оперативен щаб по повод загрижеността на Комитета на ООН за правата на детето за състоянието на децата във възникналата извънредна ситуация.

Комитетът на ООН по правата на детето изразява своята загриженост относно състоянието на децата предвид възникналата пандемия COVID-19. Той настоятелно призовава държавите, особено тези обявили извънредно положение, да вземат предвид правата на детето при предприемане на мерки за борба с пандемията.

Според Комитета държавите трябва да имат предвид ефекта, който наложените ограничения имат върху правата на детето. Въпреки че в определени кризисни ситуации, ограничаването на тези права се налага с цел запазване на общественото здраве, то трябва да е минимално и добре съобразено. Всички взети мерки трябва да отразяват правата на децата по най-добрия начин. Това може да включва алтернативни разнообразни решения и дейности, за да могат децата да упражняват правото си на отдих качествено.

Една креативна алтернатива е онлайн обучението, макар че е необходимо да се отбележи, че тя създава и доста предизвикателства за някои деца. Те могат да бъдат затруднени от липсата на достъп до онлайн услуги, както и потенциално от липсата на здравословна храна, която им се е осигурявала в училище.

Комитетът освен това призовава държавите да се уверят, че основните услуги за деца продължават да функционират и на тях няма да им бъде отказвано медицинско лечение под никаква форма. Други жизненоважни за тях услуги са достъпът до чиста вода и санитарни съоръжения. Има риск освен това, заради обявените извънредни положения, някои деца да са изложени на повишено физическо и психологическо насилие у дома. Уязвимостта на деца, станали жертви на насилие, както и деца с увреждания, налага държавите да засилят услугите, които предлагат за тяхна подкрепа.

Определени групи деца са с повишена уязвимост, породена от необикновените обстоятелства, и съответно изискват увеличени мерки за сигурност и подкрепа. Държавите трябва да се уверят, че правата на всички деца са защитени, включително деца от малцинства, в застрашени ситуации или страдащи от определени заболявания.

Държавите трябва да се уверят, че разпространяваната информация за COVID-19 е достъпна и разбираема като съдържание за всички деца. От голяма необходимост е детската гледна точка да бъде чута и представена във взимането на решения.

В писмото си Агенцията изразява своята подкрепа по отношение на предприетите мерки в страната. 

„Вярвам, че всички ние полагаме неимоверни усилия за изпълнението на указанията в извънредната ситуация, за да съхраним живота и здравето на децата, включително и да защитим най-добрия интерес на всяко дете у нас. Нека заедно се грижим повече за децата!“ – обръща внимание в писмото си председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова.

 

Пълният текст на Комитета на ООН по правата на детето в неофициален превод може да се запознаете тук:  novina-1637.pdf;