ДАЗД подсилва екипа си от специалисти по кризисна интервенция

09.04.2020г.

По време на усложнената епидемична обстановка Държавната агенция за закрила на детето продължава да извършва кризисна интервенция при необходимост за децата и техните семейства при възникване на травматични състояния. Осигурена е възможност това да се извършва дистанционно чрез онлайн видео връзка и/или по телефон.

ДАЗД обновява и допълва състава от квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да се включат в сформирането на екип при такива ситуации. Всеки, който притежава съответната професионална квалификация, опит и се чувства готов да работи с други професионалисти от сферата на кризисната интервенция, може да стане част от екипа на Държавната агенция за закрила на детето.

Детската психика е крехка и особено ранима в случаите с трагичен край. Много често ние, възрастните, не си даваме сметка за специфичните им нужди и отпечатъка, който остава в тях. Затова детските страхове не бива да бъдат пренебрегвани с идеята, че ще отминат с времето“, сподели председателят на ДАЗД, д-р Елеонора Лилова

Агенцията от години поддържа екип от специалисти, предоставящи подкрепа в ситуация на тежък инцидент с пострадало дете или възрастен. Незабавната намеса на психолозите при случай с трагичен край не веднъж помага на децата, техните близки и очевидците да преодолеят травмата и да преминат към обичайния си начин на живот. През 2019 г. такива бяха например случаите на удавяне на непълнолетното момиче от фолклорна формация, както и внезапно починалата деветокласничка по време на час по физическо възпитание.

Желаещите да се включат могат да се обърнат към ДАЗД в срок до края на месец април 2020 г.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.