ДАЗД поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество

09.08.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество от Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.

Консултативният телефон с номер 124 123 е услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет. На него може да бъде получена информация за опасностите при децата, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях, както и да бъде оказана подкрепа на младите хора в ситуации на риск в глобалната мрежа. Консултациите са подходящи за деца и възрастни (родители, учители и други професионалисти).

За всички случаи на дете в риск може да бъде подаден сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111. Това е най-бързият и лесен начин, чрез който да се получи консултация или помощ при нарушаване на правата на децата. Телефон 116 111 е безплатен, денонощен и без почивен ден. Специалистите, които работят на него, са психолози, социални работници и педагози