ДАЗД поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество

09.08.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество от Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.

Консултативният телефон с номер 124 123 е услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет. На него може да бъде получена информация за опасностите при децата, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях, както и да бъде оказана подкрепа на младите хора в ситуации на риск в глобалната мрежа. Консултациите са подходящи за деца и възрастни (родители, учители и други професионалисти).

За всички случаи на дете в риск може да бъде подаден сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111. Това е най-бързият и лесен начин, чрез който да се получи консултация или помощ при нарушаване на правата на децата. Телефон 116 111 е безплатен, денонощен и без почивен ден. Специалистите, които работят на него, са психолози, социални работници и педагози

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение. Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.

Реализирани Европейски програми и проекти в защита на децата на България

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Във връзка с настоящата седмица по правата на децата от 14-ти до 20-ти ноември 2016г., Държавната агенция за закрила на детето и Съвета на децата към ДАЗД организират всекидневно инициативи в различни градове на страна.... още

 

Информация за извършена проверка в Детска градина „Брезичка“ гр. Бургас, на 05 и 06.02.2018 г...

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето... още

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000г.