ДАЗД поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество

09.08.2018г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова поздравява интернет Горещата линия за борба с незаконно и вредно за деца съдържание за получения Сертификат за качество от Международната асоциация на интернет горещи линии INHOPE.

Консултативният телефон с номер 124 123 е услуга, предоставяна от Центъра за безопасен интернет. На него може да бъде получена информация за опасностите при децата, свързани с използването на интернет и възможностите за справянето с тях, както и да бъде оказана подкрепа на младите хора в ситуации на риск в глобалната мрежа. Консултациите са подходящи за деца и възрастни (родители, учители и други професионалисти).

За всички случаи на дете в риск може да бъде подаден сигнал на Националната телефонна линия за деца 116 111. Това е най-бързият и лесен начин, чрез който да се получи консултация или помощ при нарушаване на правата на децата. Телефон 116 111 е безплатен, денонощен и без почивен ден. Специалистите, които работят на него, са психолози, социални работници и педагози

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.