ДАЗД, Полският институт в София и СУ „Св. Климент Охридски“ реализираха обща конференция за правата на детето

28.05.2018г.

Правата на детето в исторически и съвременен контекст бе акцент на конференция, организирана от Държавната агенция за закрила на детето, Полския институт в София и Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

„Настоящата научно-практическа конференция фокусира академичната мисъл върху необходимостта от специално внимание и дебат по въпросите, свързани с утвърждаването на правата на децата и възможностите за промяна в техния живот. Неоспоримо е правото на всяко дете на мечти, както и на обич и щастие. Затова в градежа на бъдещето ние трябва да помогнем на децата и най-лесният път към това е да им дадем права, да им дадем властта да се изразяват“, заяви в приветствието си към студентите и гостите председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова. Тя допълни, че грижата за децата и възможностите за развитието им са движещата сила, която  подтиква институциите да идентифицират проблемите, да очертават перспективите и да търсят най-добрите решения.

Официални гости на събитието бяха ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков, омбудсманът на Република България г-жа Мая Манолова, заместник-посланикът на Република Полша в България, г-н Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша, директорът на Полския институт в София Ярослав Годун и деканът на Факултета по педагогика. проф. д-р Бончо Господинов. Модератор на събитието бе проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

В дневния ред на научния форум са включени следните теми: правата на детето в глобализираното съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството; перспективите на омбудсмана по правата на детето; правата на детето в делото на Ирена Сендлер; исторически аспекти на закрилата на децата в България; правата на детето в контекста на гражданското образование; делото на Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството и предтеча на правата на детето.

Лектори на конференцията са проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава; проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава, дългогодишен преподавател във Варшавския университет; проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова – преподавател и заместник-декан на Факултета по педагогика към Софийския универистет „Св. Климент Охридски“; преподавателите от Факултета по педагогика проф. дпн Албена Чавдарова, доц. д-р Лиляна Стракова, ас.д-р Даниела Рачева и ас. д-р Йорданка Николова.