ДАЗД получи почетна грамота от Водноспасителната служба на БЧК

02.10.2014г.

Председателят на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Ева Жечева получи почетната грамота на Български червен кръст за съществен принос към развитието и утвърждаването на дейността на Водноспасителната служба (ВСС). ДАЗД беше наградена за партньорските взаимоотношения и за помощта, която оказва за популяризиране на превантивната дейност на ВСС.

„Българският червен кръст е един от основните партньори на Държавната агенция за закрила на детето в реализирането на  Националната инициатива „2014 г. – Година на правата на детето”, която ДАЗД обяви по повод 25 г. от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето. Благодаря на Водноспасителната служба за активното участие в месеца на водната безопасност и за съвместната ни работа”, заяви г-жа Жечева.

Церемонията беше организирана по повод 50 години от създаването на това звено на БЧК. Водноспасителната служба в България осъществява превантивна дейност, обучение на водни спасители, обезопасяване на водни площи, подпомагане на държавните институции и спортно-състезателна дейност и проекти.

На срещата присъстваха Христо Григоров, председател на БЧК, доц. д-р Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, доц. Стоян Антонов, член на НС на БЧК и председател на Националната комисия по водно спасяване, Антон Налбантов, директор на Водноспасителната служба, и проф. Тодор Попов, вицепрезидент на Европейската федерация по водно спасяване.