ДАЗД ПРЕПОРЪЧВА ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ КОНСУЛТАЦИИТЕ НА МЯСТО

09.03.2020г.

Във връзка с препоръките на Националния координационен щаб срещу разпространението на вируса COVID-19 и заповедта на министъра на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към тях и към съветите децата и техните родителите да избягват пространства, на които се събират много хора, както и да се повиши нивото на лична хигиена.

Поради създалата се обстановка ДАЗД ограничава консултациите на място в: гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Враца, гр. Бургас и гр. Русе. За съдействие, информация или подаване на сигнал от граждани, Ви препоръчваме да се използват следните тел. номера: +359 2 933 90 10; +359 2 933 90 58; +359 2 933 90 35; +359 2 933 90 39 и email: sacp@sacp.government.bg