ДАЗД ПРЕПОРЪЧВА ДА БЪДАТ ОГРАНИЧЕНИ КОНСУЛТАЦИИТЕ НА МЯСТО

09.03.2020г.

Във връзка с препоръките на Националния координационен щаб срещу разпространението на вируса COVID-19 и заповедта на министъра на здравеопазването, Държавната агенция за закрила на детето се присъединява към тях и към съветите децата и техните родителите да избягват пространства, на които се събират много хора, както и да се повиши нивото на лична хигиена.

Поради създалата се обстановка ДАЗД ограничава консултациите на място в: гр. София, гр. Пловдив, гр. Варна, гр. Враца, гр. Бургас и гр. Русе. За съдействие, информация или подаване на сигнал от граждани, Ви препоръчваме да се използват следните тел. номера: +359 2 933 90 10; +359 2 933 90 58; +359 2 933 90 35; +359 2 933 90 39 и email: sacp@sacp.government.bg

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.