Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД проверява изпълнението на Координационния механизъм при случая с нахапаното от питбул дете

14.05.2010г.

Експерти от Главна дирекция „Контрол по правата на детето” /ГДКПД/ към Държавната агенция за закрила на детето започнаха днес проверка по случая със нахапаното от питбул дете във Враца.

Проверката има за цел да установи дали социалните работници от Отдел „Закрила на детето” към Дирекцията за социално подпомагане – Враца, и лекарите от Центъра за спешна медицинска помощ в града са предприели всички действия, предвидени в Координационния механизъм към Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.

8-годишното дете беше нахапано от домашното куче на 9 май т.г. и постъпва на лечение в МБАЛ „Христо Ботев” във Враца. Лекарите не са сигнализирали Отдел „Закрила на детето” за инцидента. Според Координационния механизъм за случая веднага е трябвало да бъде уведомен кмета на Враца и РУ на МВР, за да се предприемат общи действия.

Експертите от ГДКПД към ДАЗД са изпратили спешни писма до Областната дирекция „Полиция”, община Враца и до Националната ветеринарномедицинска служба. Те са консултирали социалните работници от Отдел „Закрила на детето” – Враца, да извършат пълно проучване на случая, при необходимост да издадат задължително предписание на родителите, да уведомят писмено Община Враца и да съгласуват действията си с РУ на МВР.

Пострадалото дете, което преди две години е било нахапано от същия питбул, в момента се лекува в Пирогов – София.