ДАЗД проверява случая с натровеното 4-годишно момче

03.09.2010г.

Държавната агенция за закрила на детето информира Агенцията за социално подпомагане за случая с 4-годишното дете, пило отрова за хлебарки, което е прието с опасност за живота в МБАЛСП „ Пирогов”

На 02 септември в село Горна Василица, община Костенец, Ф.К. е пил от шише с препарат против хлебарки. Веднага след това детето е прието в Медицински център – Ихтиман и спешно е транспортирано до „Пирогов”. Прието е в 23.00 часа със сериозно тежко фосфорно отравяне.

Експерт от ДАЗД посети детето и разговаря с лекуващия лекар д-р Боянова. В момента момченцето е на апаратно дишане и е стабилизирано състоянието му.

Социалните работници от отдел “Закрила на детето”- гр. Ихтиман са започнали работа по случая, за да изяснят при какви условия живее детето. Установено е, че Ф.К. се отглежда от майка си, която има още три по-малки деца.

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.