ДАЗД се включва в популяризиране на филмовия фестивал „Азербайджанско семейство“

12.05.2017г.

От 30 март 2017 г. стартира 9-ия филмов фестивал "Азарбайджанско семейство 2017", като съорганизатори са Държавната комитет по въпросите на семейството, жените и децета на Република Азербайджан, фондация "Хайдар Алиев" и др.

Приоритетите на Държавната агенция за защита на детето изцяло съвпадат с посланията на филмовия фестивал, за това и екипът на агенцията се ангажира с неговото разпространение и в България.

Основната цел на филмовия фестивал е популяризиране на семейните ценности и съхранение на националните и морални ценности за следващото поколение.

Във фестивала могат да участват документалните филми, анимационните филми, социални репортажи, телевизионните предавания, фотографии, съответстващи на целите на фестивала. В категорията "Foreign Film могат да участват и продукции от други държави, отразяващи техните национални семейни ценности.

Срока за изпращане на материалите е до 1-ви октомври 2017 г. Представените филми, репортажи, фотографии ще бъдат оценени от жури, което се състои се от известни учени, културни дейци и представители на различни организации.

Повече информация за фестивала може да намерите на официалния уебсайт (www.scfwca.gov.az) на фестивала.

[su_slider source="media: 2959,2960" limit="25" link="lightbox" height="600" title="no" class="su-slider"] [/su_slider]