Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД се включи в инициативата на Министерство на вътрешните работи

17.09.2016г.

<div class="single_news">

Това е първата по рода си на такова ниво, както за България, така и за Европа, операция за спасяване на човешки живот и предпазване от инциденти на пътя.

По предложение на ТИСПОЛ (Европейската мрежа на службите на пътна полиция), 21 септември 2016 г. е обявен за Европейски ден без загинали на пътя. На този ден ще се проведе полицейска операция под наименованието EDWARD.

Европейският ден без загинали на пътя е един от начините, по които европейските служби на пътна полиция се включват в Европейската седмица за мобилност (16 до 22 септември). Министерство на вътрешните работи е приело поканата на ТИСПОЛ (TISPOL - European Traffic Police Network) за участие в операцията. Дейността на TISPOL, която покрива територията на по-голямата част от европейските страни, се ръководи от главна квартира във Великобритания и частично се финансира от Европейската Комисия. Идеята на операция EDWARD е да има 24-часово видеонаблюдение със записване на събитията в реално време и „брояч“ на деня, а детайли от всички произшествия с тежко ранени или с фатален край да бъдат записвани и предоставяни онлайн на обществеността.

Органите на пътна полиция ще засилят контролната дейност и в максимална степен ще съдействат за безопасността  на всички участници в движението по пътищата. Информацията за ПТП, загинали и ранени през 24-часовия период на операцията ще бъде отразявана от масмедии в реално време.

Задачата е много амбициозна, особено с оглед на всекидневната статистика на ПТП, но си струва всеки от нас да направи всичко, зависещо от него, за да има поне още един ден без загинали на пътя!

[embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/plakat_21sept_operation…; download="all" viewer="google"

][embeddoc url="http://sacp.m-des.euwp-content/uploads/2017/08/328600_52628_17092016_ed…; download="all" viewer="google"]

&nbsp;

</div>