ДАЗД се включи в отбелязването на три годишнини в Жулевия дом в Лесичово

04.09.2017г.

Екперти на Държавната агенция за закрила на детето бяха сред гостите на празненствата в с. Лесичово. Повода за празненствата бяха 10 години от създаването на Фондацията за социални услуги, 6 години от откриването на ЦНСТ за деца и 106 години от построяването на Жулевия дом.

Фондацията за социални услуги „Жулевият дом” е учредена през 2007г. като неправителствена организация с общественополезна дейност. В момента Жулевият дом е Център за социални услуги за деца и възрастни, в който се предоставят социални услуги и подкрепа за деца лишени от родителска грижа и услуги за възрастни,болни и самотни хора. Към центъра работи и ателие за трудотерапия, арттерапия и социална рехабилитация. Изработват се традиционни за региона предмети и сувенири.

Децата зарадваха своите гости и приятели с музикално-артистична програма на сцената на местното читалище „Отец Паисий”. Гостите имаха възможност да разгледат и подкрепят специално подготвения за празника благотворителен базар.

[su_slider source="media: 7173,7174"]

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Въвличане на деца в политическа дейност е законово нарушение.

Реализирани инициативи, програми и проекти в защита на децата на България

 

Конвенцията за правата на детето на ООН е най-ратифицираният акт в целия свят. Тя поставя стандарти за образование, медицинска грижа, социални услуги и задължава държавите членки да защитят специалните права на децата, така че да могат децата да постигнат своя потенциал в един по-сигурен и мирен свят.

 

В рамките на своите правомощия председателят на ДАЗД организира проверки относно спазване на правата на детето и критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.