ДАЗД се включи в проект за изграждане на Европейска мрежа на услуги и професионалисти в подкрепа на деца, преживели насилие

23.12.2015г.

<div class="single_news">

Държавната агенция за закрила на детето ще се включи в изпълнението на проект PROMISE за изграждане на Европейска мрежа на услуги и професионалисти, които да гарантират, че всички деца в Европа, преживели насилие, ще имат достъп до услуги базирани на стандарти за качество, непрекъснато развитие на услугите чрез споделяне на добри практики и мобилизиране на националните и местните правителствени и неправителствени организации.

Проектът е насочен към стимулиране на сътрудничеството между социалните служби, полицията, прокуратурата, съдии, педиатри и детски/юношески психиатри, както и към създаване на едно приятелско място за подкрепа на деца, жертви или свидетели на насилие, с което се осигурява достъп до правосъдие, избягва се повторното травматизиране на децата и се гарантира възстановяването им. Той се управлява от Съвета на държавите от Балтийско море. Партньори в него са европейската неправителствена организация «Детски кръг», HAPI (Международна коалиция за партньорство за здраве), холандските институт Verwey-Jonker и Кентнер, Звеното за детски и юношески психиатрични травми в Загреб, Барнхаус в Исландия, в Линкьопинг и Стокхолм.

В изпълнението на дейностите участват 12 пилотни страни, които се стремят да постигнат осезаеми резултати в разработването и предоставянето на услуги, подходящи за деца, пострадали или свидетели на насилие. Те са определени с оглед различните им правни системи, социално-икономически и културен контекст, гарантира се и равномерното географско разпределение. Държавите са България, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Великобритания.

Проектът ще надгради експертизата на водещи специалисти по право, социология, педиатрия, психология и психиатрия от пилотните европейски страни.

В рамките на PROMISE ще бъде осъществен обмен между 12-те страни, ще бъдат промотирани добри практики, стратегии и стандарти за съвместна работа, адаптирани за деца мерки и инструменти за социални, терапевтични, медицински и правни услуги.

</div>