ДАЗД СЕ ВКЛЮЧИ В „ПОХОД СРЕЩУ МОДЕРНОТО РОБСТВО” В ПОДКРЕПА НА ЖЕРТВИТЕ НА ТРАФИКА НА ХОРА

16.10.2021г.

Държавната агенция за закрила на детето се включи в осмия „Поход за свобода“ в подкрепа на жертвите на трафика на хора. Инициативата се организира от Фондация „А21“, която от над 12 години се бори активно с трафика на хора. Ежегодното събитие е посветено на Европейския ден за борба с трафика на хора (18 октомври) и се провежда в 500 града, в над 50 държави. Целта е да се привлече вниманието на обществото към мащабите на експлоатацията на хора и деца, и търговията с човешки съдби.

Заедно с екипа на ДАЗД в инициативата се включиха и представители на Главна дирекция за борба с организираната престъпност и Националния съвет за борба с трафика на хора, за да демонстрират своята загриженост и подкрепа.

„Жертва на трафик може да стане всеки, който не е добре запознат с методите, по които работят престъпниците и средствата, с които всеки може да се предпази. Вярвам, че чрез инициативата „Поход за свобода“ информацията за превенцията срещу трафика на хора ще достигнат до повече хора от различни общности у нас.“, подчерта председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова.

Днес по света има над 40 милиона души в робство. Трафикът на хора е най-бързо развиващата се престъпна дейност, която генерира изключително високи доходи.

Въпреки че България полага значителни усилия за елиминиране на този проблем, страната ни все още е един от основните източници на трафик сред членките на Европейския съюз. А децата са сред най-честите жертви на насилие и експлоатация, защото в повечето случаи нямат възможност да изразят собственото си мнение и да се защитят. Причините за попадането им в схеми на трафик на хора и сексуална експлоатация са бедността, конфликтите и дискриминацията, които ги лишават от дом и образование и ограничават тяхното нормално развитие и бъдещи перспективи.

За последните 3 години ДАЗД работи по над 71 случая на български деца-жертви на трафик в Австрия, Англия, Великобритания, Германия, Италия, Израел, Кипър, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния,  Сърбия, Швеция, Франция, Чехия, Унгария и САЩ.

„Трафикът на деца се осъществява през международните граници, в рамките на дадена държава, от град на град или от селски към урбанизирани центрове. Въпреки законовата уредба за борба с трафика на хора, голям процент от българското население не е запознато не е запознатo с рисковете от него. В публичното пространство липсва достъпна информация, които да информира децата и родителите за трафикантството.“, допълва още д-р Лилова.

В България подкрепата на децата-жертви на трафик се извършва от отговорните институции чрез Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на непридружени деца и деца-жертви на трафик, завръщащи се от чужбина. Държавната агенция за закрила на детето и МВР са отговорни за прилагането му в България. Механизмът дава конкретни стъпки за взаимодействие на институциите на централно и на местно ниво. Въпреки че е разписан преди повече от 10 години, и до момента той се счита за добра практика, както в България, така и в чужбина. ДАЗД работи активно за подобряване на взаимодействието при прилагането на Координационния механизъм с другите институции, имащи отношение по потребностите и реинтеграцията на тези деца.

„A21 България“ е глобална неправителствена организация с представителства в 12 държави по целия свят, която съществува и в България. Сферата й на дейност е  в борбата срещу трафика на хора в помощ на жертвите на трафик. У нас организацията работи в няколко направления, от ученически презентации, професионални обучения, работа с доброволци, през публични кампании, обществени събития и инициативи.

С подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора, „A21 България“ поддържа и Националната телефонна линия за борба с трафика на хора – 0800 20 100. Линията приема обаждания денонощно, седем дни в седмицата, 365 дни в годината. Националната линия работи в близко партньорство с всички национални и европейски институции, за да се осигури максимално бързо задвижване на всеки получен сигнал.