ДАЗД, СУ "Св. Климент Охридски" и Полският институт в София подготвят научна конференция

04.05.2018г.

Д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) проведе работна среща по организацията на научен форум  "Правата на детето в исторически и съвременен контекст". Една от основните теми на конференцията ще бъде за функциите и ролята на детския омбудсман. Официални гости на събитието ще бъдат ректорът на Алма матер проф. Анастас Герджиков, посланикът на Република Полша в България Кшищоф Краевски, председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова, директорът на Полския институт в София Ярослав Годун и деканът на Факултета по педагогика. проф. д-р Бончо Господинов. Модератор на събитието ще бъде проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова.

За повече информация: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/kalendar/polsko_b_lgarska_nauchna_konferenciya_pravata_na_deteto_v_istoricheski_i_s_vremenen_kontekst