Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД събира на кръгла маса представители на ВУЗ-овете в цялата страна

28.06.2017г.

<p>На 30-ти юни в Балчик ще се проведе кръгла маса на тема „Устойчиви партньорства и решения за активно сътрудничество между академичните среди и Държавната агенция за закрила на детето“.</p>
<p>На кръглата маса председателят на ДАЗД Офелия Кънева ще представи резюме на постигнатите резултати в съвместната работа с Висшите училища и ще бъдат дискутирани предложения за създаване на механизъм за взаимодействие между Държавната агенция за закрила на детето и академичната общност.</p>
<p>Срещата се организира от Държавната агенция, като продължение и надграждане на един от приоритети за 2017-та година, а именно „Въвличане на професионалните общности в работата с деца“. Тя се явява и заключителна част от проведените до момента над 15 срещи на председателят на ДАЗД Офелия Кънева и различни експерти на агенцията с различни Висши училища в цялата страна.</p>
<p>На срещата ще присъстват ректори, декани и преподаватели от Софийски университет &#8220;Св. Св. Климент Охридски&#8221;, Пловдивски университет &#8220;Паисий Хилендарски&#8221;, Великотърновски университет &#8211; филиал Плевен, Русенски университет &#8220;Ангел Кънчев&#8221;, Великотърновски университет &#8220;Св. Св. Кирил и Методий&#8221;, Шуменски университет &#8220;Епископ Константин Преславски&#8221;, Национална спортна академия „Васил Левски“, Бургаски свободен университет, Медицински университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ и Югозападен университет &#8220;Неофит Рилски&#8221;.</p>

<!-- e0cf91b52c30b83b024462259133f6e7 -->