Въвличането на деца в политическа дейност е законово нарушение. Нека съхраним децата!

ДАЗД СЪБРА СЛУЖИТЕЛИТЕ СИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНАТА НА РАБОТНА СРЕЩА

18.09.2020г.

Служителите на Държавната агенция за закрила на детето се събраха на изнесена работна среща и обучение, която се проведе в периода 16-18 септември 2020 г. Председателят на ДАЗД д-р Елеонора Лилова откри събитието със синтезиране и обобщаване на приоритетите и предизвикателствата на структурата, дейностите и ангажиментите на Агенцията в подкрепа на децата, родителите и хората, които се грижат за тях. „Необходимо е да бъдем по-активни и достъпни до всички, които имат нужда от нас. Заедно можем да създадем още по-добри условия за подкрепа на децата и техните семейства. Добра грижа и комуникация с хората, всеотдаен труд и инициативи от наша страна са важни условия, с които градим доверието към нас.

Човек се учи цял живот и ние не сме изключение от това правило. Затова повишаването на квалификацията на всеки един от екипа на ДАЗД е личностно необходимо, но и нещо, което повишава нивото на цялата агенция. Колкото повече повишаваме експертизата си, толкова повече ставаме по-полезни и хората ще ни вярват повече”, сподели д-р Лилова по време на старта на събитието.

Темите по време на тридневната среща със служителите и експертите от шестте офиса на Агенцията в: Бургас, Варна, Враца, Пловдив, Русе и София, бяха свързани със стандартите при оформлението на отговори на писма, анализи и документи в държавната администрация, аспектите на комуникационни модели на поведение при представяне пред различни аудитории и внедряването на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Работата по дирекции, като част от програмата на обучителната среща, премина в обсъждане на организационни въпроси, планиране на бъдещи мерки и дейности в оперативния план на ДАЗД за 2020 г. и 2021 г. Директорите на дирекции: Камелия Николова Главна дирекция „Контрол по правата на детето”, Милена Дянкова „Политики и програми за детето, стратегическо развитие и координация”, и Калин Николов „Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”, анализираха постиженията и оперативните задачи в работата по определени направления, както и обстоятелствата от настъпилите законодателни промени.

На 18 септември 2020 г. към срещата се присъедини и заместник-министърът на труда и социалната политика г-жа Зорница Русинова. Тя очерта приоритетите на министерството на труда и социалната политика по отношение на политиките за децата и възможностите на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ в новия програмен период.

„Темите за децата са многопластови и сложни. Чрез показването на пряката Ви работа за децата, гражданите ще повишат доверието си към Агенцията.“, подчерта г-жа Русинова в началото на своето представяне. Тя посочи и предстоящите пилотни области, за които институциите продължат да координират усилията си: децата с увреждания и децата в бедност, както и темата за детската гаранция. Г-жа Русинова очерта конкретни стъпки за подобряване на работата между Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето.